GF2020 Site Admin  

GF Tillidsposter og servicepersoner

Daglig drift og repræsentation
I Beboerforeningen Morbærhaven og boligselskabet AUB er der valgt beboere til at repræsentere beboernes interesser samt forestå den daglige drift

AUB’s repræsentantskab (Tillidspost)

Repræsentantskabet er boligselskabets højeste myndighed. Det består af selskabets bestyrelsesmedlemmer og afdelingsbestyrelsens medlemmer.
På nuværende tidspunkt er der 8 beboerrepræsentanter:
Henriette 65B, Ida 59K, Kira 22L, Kristian 49D, Peter 99C, Phillip 62N, Betina 77L og Nadja 24L.
Blandt medlemmerne af repræsentantskabet vælges de tre beboere til AUB’s bestyrelse.

AUB’s bestyrelse

AUB’s bestyrelse er boligselskabets bestyrelse, der består af 3 beboere og 2 eksterne medlemmer; én udpeget af kommunalbestyrelsen og ét medlem efter indstilling fra repræsentantskabet. Bestyrelsen tilrettelægger sammen med inspektøren og administrationsselskabet (Kollegiernes Kontor i København; KKIK) den daglige drift.
De beboere, der er valgt til AUB’s bestyrelse, er: Ida 59K (formand), Kristian 49D (næstformand) Kira 22L (menigt medlem).

Posten i repræsentantskabet, såvel som bestyrelsen er ulønnet.

Afdelingsbestyrelsen (AB) (Tillidspost)

AB er sammensat af de samme beboere, der optræder i repræsentantskabet og beboerforeningens kasserer. AB varetager bl.a. følgende opgaver: beboerforeningens sekretariatsfunktioner, administration af nøglesystemet, indkaldelse til generalforsamling og fællesmøder og kontakter instanser og foreninger uden for Morbærhaven.
Posten er ulønnet.

Andre tillidsposter

Redaktøren for Det Sædvanlige Fis (Tillidspost)

Redaktøren har ansvaret for at Det Sædvanlige Fis bliver udgivet til tiden og overholder loves krav mht. ophavsret, injurier m.v.
Redaktøren er Kjeld 105L.
Posten er ulønnet.

Indkøber for Den Våde Høne (Tillidspost) – udgår

Indkøberen for Den Våde Høne sørger for at Den Våde Høne altid har de nødvendige varer på lager.
er indkøber.
Posten er ulønnet.

Bestyrer for Den Våde Høne (Tillidspost) – udgår

Er bestyrer.
Posten er ulønnet.

Netværksadministratorer (Tillidsposter)

Netværksadministratorerne har ansvaret for at Morbærhavens netværk fungerer efter hensigten.
Generalforsamlingen vælger to netværksadministratorer.
Phillip 62N og ? er netværksadministratorer.
Posten er ulønnet.

Økonomi og regnskab

I beboerforeningen har vi en række regnskabsførerposter. Regnskabsførerne arbejder under ansvar overfor beboerforeningens kasserer.

Regnskabsfører for Den Våde Høne (Tillidspost) – udgår

Regnskabsfører for Den Våde Høne er.
Posten er ulønnet.

Eksterne tillidsposter

Når der ikke er nogen, valgte internt til visse tillidsposter har AB muligheden for at ansætte eksterne, med fællesmødets tilsagn.

Kassereren for beboerforeningen

Kassereren for beboerforeningen er den, der styrer beboerforeningens økonomi, dvs. aflægger regnskab i Det Sædvanlige Fis og på fællesmødet, laver budgettet og holder et vågent øje med regnskabsførerne i de andre grupper. Kassereren er også bogholder for boligforeningen.
Lars Munter er kassér.
Kassereren er lønnet, svarende til 10 timer pr. måned.

Regnskabsfører for Morbærtryk

Regnskabsfører for Morbærtryk er Lars Munter.
Posten er lønnet, svarende til 5 timer pr. måned.

I 2020 øges dette med 5 timer pr. måned så der kan blive ryddet op i gamle regnskaber.

Servicepersonale

Det er afdelingsbestyrelsen, som har det overordnede ansvar for ansættelsen af ansatte under beboerforeningen.

Servicemedarbejder (Ansat)

Der er ansat to servicemedarbejdere til at varetage den daglige drift af beboerkontoret.
Stillingen er lønnet, svarende til 22 timer pr. måned pr. servicemedarbejder.

Sekretæren for beboerforeningen (Ansat)

Sekretæren er tilknyttet afdelingsbestyrelsen og de primære arbejdsopgaver er at udarbejde indkaldelser og referater til afdelingsbestyrelses- og fællesmøder, samt referater til generalforsamlinger.
Stillingen er lønnet, svarende til 26 timer pr. måned.

Rengøringsmedarbejder for Den Våde Høne (Ansat)

Beboerværtshuset, Den Våde Høne, har ansat 2 medarbejdere til at varetage rengøringen.
Stillingen er lønnet, svarende til 15 timer pr. måned pr. rengøringsmedarbejder.

Rengøringsmedarbejder for Beboerforeningen (Ansat)

Beboerforeningen, har ansat 2 medarbejdere til at varetage rengøringen på fællesarealerne i centrene. Stillingen er lønnet, svarende til 30 timer pr. måned pr. rengøringsmedarbejder.

Festlokalekontrollant (Ansat)

Jobbet består primært i at føre tilsyn med Morbærhavens festlokale, hver gang dette har været i brug.
Stillingen er lønnet, svarende til 15 timer pr. md.