GF2020 Site Admin  

GF ændringer til ordensreglementet

§2 Husdyrhold i Morbærhaven

Stk. 1: Det er ikke tilladt at holde husdyr i Morbærhaven

Stk. 2: Husdyr defineres som katte og hunde. Det er altid tilladt at holde smådyr forsvarligt i Morbærhaven.

Stk. 3: Det er ikke muligt at få tilladelse til at holde andre dyr end de ved kæledyrsforordningen definerede kæledyr (se: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/K%C3%A6ledyr.aspx)

§2A Der dispenseres automatisk administrativt for §2 stk. 1 ved ansøgning/registrering af husdyr på beboerkontoret.

Stk. 1: Husdyr der er registreret inden 1/12-2020 betragtes som allerede at have modtaget dispensation.

Stk. 2: Hvis et husdyr afgår ved døden eller videreformidles, skal beboeren selv gøre beboerkontoret og administrationen opmærksom på dette, således husdyrtillægget til lejekontrakten fjernes.

Stk. 3: Antallet af husdyr der kan dispenseres for i et lejemål, følger den danske lovgivning omkring husdyrhold i en byzone.

Stk. 4: Husdyr der er ”på besøg” i mere end 14 dage skal registreres på beboerkontoret.

Stk. 5: Overtrædelse af regler for husdyrhold kan medføre fratagelse af retten til hold af husdyr eller opsigelse af lejemålet.

§2B Regler for hunde i Morbærhaven

Stk. 1: Hunde skal føres i snor på Morbærhavens område, også selvom de er indhegnede.

Stk. 2: Hunde må ikke tøjres på fællesarealerne.

Stk. 3: Det er ejerens ansvar at der samles op når hunden har besørget på Morbærhavens område

Stk. 4: Ved registrering af hunde skal der forevises dokumentation for gyldig lovpligtig hundeansvars-forsikring (jævnfør Hundelovens §8, stk. 2) samt gyldig vaccinationsattest.

Stk. 5: Alle hunde over 12 uger skal være vaccinerede, og hunden skal genvaccineres minimum hvert andet år.

Stk. 6: Alle hunde skal være øre-/lysketatoveret eller chippet. Hunde skal være registreret i Dansk Hunderegister og besidderbevis skal forevises ved registrering i Morbærhaven.

Stk. 7: Indflytning med de følgende 13 hunderacer, eller blandinger hvor en eller flere af disse indgår, er ikke tilladt pr. 01.01.2011: Pitbull, Tosa inu, Amerikansk staffordshire terrier, Fila brasileiro, Dogo argentino, Amerikansk bulldog, Boerboel, Kangal, Centralasiatisk ovtcharka, Kaukasisk ovtcharka, Sydrussisk ovtcharka, Tornjak og Sarplaninac. Ejere af allerede anskaffede hunde af disse typer skal udvise særlig omhyggelighed i forhold til deres medmennesker og andre hunde samt udover Morbærhavens regler, overholde de regler der er udstukket af myndighederne for disse racer.

§2C Regler for kattehold i Morbærhaven

Stk. 1: Ved registrering af katte skal gyldig vaccinationsattest forevises.

Stk. 2: Alle katte over 12 uger skal være vaccinerede, og katten skal genvaccineres minimum hvert andet år.

Stk. 3: Samtlige katte skal være chippet og/eller øretatoveret samt være registreret i Det Danske Katteregister (via dyrlægen) og/eller katteregisteret (via Inges Kattehjem) i ejerens navn.

Stk. 4: Udegående katte skal være øremærkede og/eller chippede og neutraliserede. Mærket skal oplyses ved registrering. Neutraliseringsattest fra dyrlægen skal forevises ved registrering i Morbærhaven, på attesten skal mærket være påført således det dokumenteres at der er tale om rette kat.