GF2020 Site Admin  

Vedtægter for Morbærhavens Genbrugsgruppe

Vedtægter/tekst markeret med RØDT, ønskes fjernet! Tilføjelser til en vedtægt er
markeret med BLÅT!
§1 Gruppens navn er “Morbærhavens Genbrugsgruppe”.
§2 Gruppen er for beboere i Morbærhaven.
Stk. 1 Gruppens formål:
Gruppens formål er at opbevare og videreformidle indbo, diverse
husholdningsartikler og beklædningsgenstande, som kan genbruges, til beboere i
Morbærhaven. Der formidles ingen fødevarer. Alle beboere i Morbærhaven kan
aflevere indbo til genbrugsgruppen, og alle beboere i Morbærhaven kan hente ting
fra genbrugsgruppen (efter aftale med et gruppemedlem med nøgleadgang), uden at
være medlem af gruppen. Alt der videreformidles i gruppen er gratis.
§3 Der kan vælges ny(e) kontaktperson(er) ved et møde afholdt internt i gruppen.
Såfremt gruppen står uden kontakt/nøgleperson, kan der vælges en ny på et
afdelingsbestyrelsesmøde, fællesmøde eller generalforsamling.
§4 Kontaktperson(erne) kan videregive ansvar for nøgler til en ikke-kontaktperson.
§5 Der afholdes et månedligt møde, hvor der skrives referat. Mødedatoer offentliggøres
i beboerbladet Det Sædvanlige Fis.
§6 For at blive medlem af Morbærhavens Genbrugsgruppe og opnå nøgleadgang, skal
en beboer møde op til et møde og fremvise beboerkort.
Stk. 1 Når man melder sig ind som frivillig i genbrugsgruppen, giver man samtykke til at få
opbevaret sin e-mailadresse, til intern kommunikation i gruppen.
Stk. 2 Persondata på medlemmer, såsom navn, adresse og telefonnummer opbevares
sikret og aflåst. Dataene bruges til intern registrering af medlemmer, og videregives
ikke til tredjepart.
§7 Et medlem kan opnå nøgleadgang til gruppelokalet ved deltagelse i ét møde.
§8 Tilføjes som Stk. 1 i §6: Medlemmer skal opfylde et aktivitetskrav for at bibeholde
nøgleadgang til gruppelokalet, ved fremmøde til 3 aktiviteter pr. 6 mdr., medmindre et
medlem har orlov.

§9 Medlemmer kan få orlov og fritages fra aktivitetskravet af kontaktperson(erne) med
velargumenteret begrundelse (f.eks. sygdom, eksamensperiode, udlandsophold).
§10 Beslutninger vedr. ændringer i gruppen foretages ved demokratisk afstemning.
§11 Der afholdes rengøringsdag i gruppelokalet mindst én gang årligt.
§12 Genbrugsgruppen kan afholde en årlig middag i forbindelse med julehøjtiden.
Arrangementet arrangeres og afholdes af og for gruppens frivillige, aktive
medlemmer.
§13 Der er rygning forbudt i gruppelokalet.
§14 Det er forbudt at indtage alkohol i gruppelokalet.

§15 Man må ikke medbringe kæledyr i gruppelokalet.
§16 Genbrugsgruppen videreformidler og opbevarer ikke fødevarer.
§17 Der skal tages allergihensyn i forbindelse med ophold og aktiviteter i gruppelokalet.
§18 Genbrugsgruppen bestræber sig på at holde mindst ét åbent arrangement om året.
§19 Voldelig, aggressiv og utryghedsskabende adfærd, samt mobning og
lemfældig omgang med tingene i gruppelokalet, tolereres ikke.
Opstår der uenigheder i gruppen som ikke kan løses internt, kontaktes
Afdelingsbestyrelsen.

§20 Beboerforeningens og gruppens vedtægter skal til enhver tid overholdes.
Overtrædelse kan medføre udelukkelse af gruppen og ophør af nøgleadgang.
§21 Overtrædelse af gruppens vedtægter kan medføre lukning af nøgleadgang til
gruppelokalet.

Vedtægtsændringer til GF, november 2020, der skal
gælde fremadrettet:

§1 Gruppens navn er “Morbærhavens Genbrugsgruppe”.
§2 Gruppen er for beboere i Morbærhaven.
Stk. 1 Gruppens formål:
Gruppens formål er at opbevare og videreformidle indbo, diverse
husholdningsartikler og beklædningsgenstande, som kan genbruges, til beboere i Morbærhaven. Der formidles ingen fødevarer. Alle beboere i Morbærhaven kan aflevere indbo til genbrugsgruppen, og alle beboere i Morbærhaven kan hente ting fra genbrugsgruppen, uden at være medlem af gruppen. Alt der videreformidles i gruppen er gratis.
§3 Der kan vælges ny(e) kontaktperson(er) ved et møde afholdt internt i gruppen. Såfremt gruppen står uden kontakt/nøgleperson, kan der vælges en ny på et afdelingsbestyrelsesmøde, fællesmøde eller generalforsamling.
§4 Der afholdes et månedligt møde, hvor der skrives referat. Mødedatoer offentliggøres i beboerbladet Det Sædvanlige Fis.
§5 For at blive medlem af Morbærhavens Genbrugsgruppe og opnå nøgleadgang, skal en beboer møde op til et møde og fremvise beboerkort.
Stk. 1 Medlemmer skal opfylde et aktivitetskrav for at bibeholde nøgleadgang, ved fremmøde til 3 aktiviteter pr. 6 mdr., medmindre et medlem har orlov.
§6 Man må ikke medbringe kæledyr i gruppelokalet.
§7 Beboerforeningens og gruppens vedtægter skal til enhver tid overholdes.
Overtrædelse kan medføre udelukkelse af gruppen og ophør af nøgleadgang.