Category: GF2020

GF2020 Site Admin 

GF Beslutningsforslag 2

Beboerforeningeskontingent 2020 Hvad der skal ske med vores beboerkontigent nu når grupperne har været lukket ned det meste af året grundet covid-19, om det eventuelt var muligt at tilbagebetale nogen af pengene til beboerne.  Amanda Nielsen – 73A 

GF2020 Site Admin 

GF Beslutningsforslag 1

Om frist for fremlæggelse af regnskaber Afdelingsbestyrelsen og trykkeriets regnskabsfører pålægges at offentliggøre årsregnskaber for hhv. beboerforeningen og trykkeriet på Morbærhavens hjemmeside for hvert af årene 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 senest torsdag d. 1. april 2021 til beboernes godkendelse på fællesmødet d. 15. april 2021. Regnskaberne skal være reviderede af en navngiven, uafhængig […]

GF2020 Site Admin 

GF Beslutningsforslag 3

Oprettelse af Bargruppen Den Våde Høne har ikke mulighed for at forsætte som en selvstændig forening. Der er derfor ønske om at nedlægge foreningen bag Den Våde Høne og i stedet oprette en gruppe under beboerforeningen, der har til formål at drive et sted, hvor Morbærhavens beboere og deres gæster vil kunne mødes. Det vil […]

GF2020 Site Admin 

GF ændringer til ordensreglementet

§2 Husdyrhold i Morbærhaven Stk. 1: Det er ikke tilladt at holde husdyr i Morbærhaven Stk. 2: Husdyr defineres som katte og hunde. Det er altid tilladt at holde smådyr forsvarligt i Morbærhaven. Stk. 3: Det er ikke muligt at få tilladelse til at holde andre dyr end de ved kæledyrsforordningen definerede kæledyr (se: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/K%C3%A6ledyr.aspx) […]

GF2020 Site Admin 

GF Vedtægter til Bar-gruppen

Kapitel 1 – Generelt §2 Bargruppen driver beboerbaren på vegne af Beboerforeningen Morbærhaven. Stk. 2 Formålet med Bargruppen, er at styrke sammenholdet, sociale liv samt kulturelle oplevelser, hos beboerne og grupperne i Morbærhaven. §3 Kun beboere i Morbærhaven med beboerkort, eller personer med tilknytning til Administrationen, kan være medlem af Bargruppen. §4 Gruppemøde afholdes ugentligt. […]

GF2020 Site Admin 

GF Vedtægtsændringer

Paragraf Før Efter Hvorfor 3 Medlemmer af foreningen er alle beboere, som er i besiddelse af gyldig lejekontrakt, fremlejekontrakt eller boligtilladelse. Beboerforeningen udsteder et beboerforeningskort til brug i forbindelse med foreningens aktiviteter. Beboerforeningskortet mister sin gyldighed ved beboerens fraflytning. Foreningens medlemmer er alle beboere som er i besiddelse af gyldig lejekontrakt eller bor i en […]

GF2020 Site Admin 

Vedtægter for Morbærhavens Genbrugsgruppe

Vedtægter/tekst markeret med RØDT, ønskes fjernet! Tilføjelser til en vedtægt ermarkeret med BLÅT!§1 Gruppens navn er “Morbærhavens Genbrugsgruppe”.§2 Gruppen er for beboere i Morbærhaven.Stk. 1 Gruppens formål:Gruppens formål er at opbevare og videreformidle indbo, diversehusholdningsartikler og beklædningsgenstande, som kan genbruges, til beboere iMorbærhaven. Der formidles ingen fødevarer. Alle beboere i Morbærhaven kanaflevere indbo til genbrugsgruppen, […]

GF2020 Site Admin 

GF Tillidsposter og servicepersoner

Daglig drift og repræsentationI Beboerforeningen Morbærhaven og boligselskabet AUB er der valgt beboere til at repræsentere beboernes interesser samt forestå den daglige drift AUB’s repræsentantskab (Tillidspost) Repræsentantskabet er boligselskabets højeste myndighed. Det består af selskabets bestyrelsesmedlemmer og afdelingsbestyrelsens medlemmer.På nuværende tidspunkt er der 8 beboerrepræsentanter:Henriette 65B, Ida 59K, Kira 22L, Kristian 49D, Peter 99C, Phillip […]

GF2020 Site Admin 

Årsberetning 2020

AUB Udlejningssituation: Der har i 2019 været fuld udlejning. Ventetiden på 1-rums boligerne er i gennemsnit 6 måneder. For 1-rums boligerne svinger ventetiden i løbet af året. Hems-lejlighederne er meget populære blandt de interne flyttere og ventetiden ligger derfor i gennemsnit på ca. 8 måneder, hvis man kommer udefra. For 2-rums boligerne er ventetiden i […]

GF2020 Site Admin 

Fastsættelse af kontingent

Vi har i år lavet udregningen med forskellige kontingent-muligheder. Fra bestyrelsens side foreslås det at kontingentet sættes ned til 45 kr. pr. måned. Dette vil give et underskud i budgettet, men da der i skrivende stund står en del penge på kontoen og det er velkendt at grupperne ikke bruger alle de penge der er […]