Generalforsamling 2020 – Dagsorden

Husk at ændringsforslag til beslutningspunkterne skal foreligge skriftligt inden der er afstemning omkring det pågældende punkt. 

 1. Valg af ordstyrer og referent samt 2 bisiddere 
 2. Valg af 3-4 personer til stemmetælling (er udvalgte, grundet online event, skal bekræftes) 
 3. Godkendelse af dagsorden 
 4. Beretninger  – Læs her
  • Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger (AUB) 
  • Afdelingsbestyrelsen (AB) 
  • Ekstern bogholder (ikke med i indkaldelsen)
  • Grupperne
 5. Beslutningsforslag
  • Frist for fremlæggelse af regnskaberLæs her
  • Overskydende beboerforeningskontingent 2020 – Læs her
  • Oprettelse af Bargruppen – Læs her
 6. Vedtægtsændringer 
  • Ændring i genbrugsgruppens vedtægter – Læs her
  • Oprettelse af Bargruppens vedtægter – Læs her
  • Ændring af §2 i Ordensreglerne – om dyrehold – Læs her
  • Ændring og opdatering af beboerforeningens vedtægter – Læs her
 7. Fastsættelse af lønnede tillids- og servicepersoners timetal – Læs her
  • Regnskabsfører for Den Våde Høne (Tillidspost) 
  • Regnskabsfører for Morbærtryk (Tillidspost) 
  • Indkøber for Den Våde Høne (Tillidspost) 
  • Kasserer for beboerforeningen (Ansat) 
  • Servicemedarbejdere (Ansat) 
  • Sekretær (Ansat) 
  • Rengøringsmedarbejdere i beboerforeningen (Ansat) 
  • Rengøringsmedarbejdere på Den Våde Høne (Ansat) 
  • Festlokalekontrollant (Ansat) 
 8. Beboerforeningens budget – Se Excel fil øverst på siden
  • Fastsættelse af gruppernes rammebeløb 
  • Fastsættelse af administrationsudgifter 
 9. Beboerforeningens samlede budget – Se Excel fil øverst på siden
  • Fastsættelse af kontingent
 10. Valg af tillidspersoner – Læs her
  • 12 medlemmer til afdelingsbestyrelsen/AUB’s repræsentantskab 
  • Ekstern bogholder  
  • Kasserer for beboerforeningen
  • Redaktør for Det Sædvanlige Fis
  • 2 Netværksadministratorer 
  • Regnskabsfører for Morbærtryk 
  • Tillidsposter for Den Våde Høne
   1. Bestyrer
   2. Regnskabsfører
   3. Indkøber
 11. Eventuelt 
 12. Evaluering