Generalforsamling 2020

 Dato: Søndag d. 8. november 2020 kl. 11.00. 
 
Sted: Online, se tilmeldingsvejledning på Her 
 
Indkaldte: Alle beboere i Albertslund Ungdomsboliger (AUB). 

Derudover indkaldes de eksterne medlemmer af AUB’s bestyrelse, samt de ansatte i Albertslund Ungdomsboliger (AUB) til at deltage i generalforsamlingen som observatører med taleret.  

 
Generalforsamlingen er beboerforeningens øverste myndighed. Alle beboere i Morbærhaven har adgang, tale- og stemmeret. 
 
Formålet med generalforsamlingen er bl.a. en evaluering af årets boligpolitiske arbejde, samt at fremkomme med retningslinjer for det kommende år – både for arbejdet i afdelingsbestyrelsen og i boligselskabets bestyrelse. Det er således her, at alle overordnede beslutninger for aktiviteterne i Morbærhaven tages og de økonomiske rammer for aktivitetsgrupperne fastlægges. 
 
Der er derfor god grund til, at du som beboer møder op til årets generalforsamling, så du kan være med til at præge de beslutninger der træffes for det kommende år. 
 
Et godt udgangspunkt for en god generalforsamling er, at du som beboer er godt forberedt når du møder op. Læs derfor dagsorden, beretninger, beslutningsforslag, budget m.m. igennem. Derved vil du få større udbytte af generalforsamlingen og blive i stand til at tage aktiv del i debatten. 
 
Skulle du allerede inden generalforsamlingen have besluttet dig for at stille ændringsforslag til punkter på dagsordenen, opfordrer vi til at du på forhånd skriver disse ned, hvorved ordstyrerens og referentens arbejde lettes.  

Vi vil gerne gøre opmærksom på at man ikke kan øge værdien af ens samlede bevillingsønske eller af det samlede budget efter deadline for indsendelse af punkter. På mødet kan man fjerne eller sænke punkter i budgettet, men af hensyn til alle beboeres demokratiske rettigheder kan budgettet ikke øges.  

Ændringsforslag kan sendes på mail til ab@aub.dk senest d. 7/11 2020 eller afleveres skriftligt (via formular på gf.aub.dk) til generalforsamlingen. 
 
Afdelingsbestyrelsen 

Morbærhavens afdelingsbestyrelse (ab@aub.dk) er ansvarshavende udgiver jvf. presseloven. 

Redaktionsudvalget bestod denne gang af Betina, 77L, Phillip, 62N og Ida, 59K. 

Afdelingsbestyrelsen læste korrektur. 

Tryk: AUB, Albertslund, 2020

Som du måske har bemærket indeholder denne indkaldelse ikke alle tekster og budgettet – disse kan du finde på gf.aub.dk fra 29/10-2020. Dette bunder i flere ting – herunder blandt andet udfordringer med tidsfrister, tryk og i sidste ende også et miljøhensyn.

Se den fulde dagsorden Her

Tilmelding til online generalforsamling 

Grundet situationen med Covid-19 har vi, i afdelingsbestyrelsen, besluttet at generalforsamlingen i år foregår via Teams live event. 

Tilmelding foregår via gf.aub.dk. Tilmeldingen åbner 1/11 kl. 12.00 

  1. Tilmeld via gf.aub.dk under tilmelding, du skal bruge dit beboerkort til dette 
  1. Link til eventet samt en 5-cifret stemmekode sendes til din oplyste e-mailadresse 
  1. Log ind på eventet på dagen, eventet åbner kl. 10.30 – GF starter kl. 11. 

Når du skal stemme, vil stille op til en tillidspost eller har et ændringsforslag skal du bruge de separate punkter dertil indrettet på gf.aub.dk 

På gf.aub.dk vil der være guides til afstemning, ændringsforslag, opstilling, tilmelding samt hvordan man kommer ind i eventet i teams. 

Hvis du får problemer på et hvilket som helst tidspunkt med eventet, tilmelding eller log ind, skal du skrive til gf@aub.dk, så vil vi hjælpe så hurtigt som muligt. Under selve eventet vil der også være en chatfunktion på gf.aub.dk til hjælp. 

For god ordens skyld skal det siges eventet optages til brug for referatskrivning. Snyd med stemmekoder vil invalidere samtlige stemmer afgivet med koden.  
Hav tålmodighed med os i bestyrelsen, det er også første gang vi prøver dette. 

Det kommer til at være muligt for alle beboere at deltage. Hvis du har en computer kan du deltage fra din stue.  

Vi laver en række lokaler med storskærm for de der ikke har adgang til en computer. Du medbringer en smartphone eller tablet til at stemme og vi sørger for event på storskærm og internet. 

Tilmelding til dette skal ske via gf@aub.dk senest d. 3/11 – skriv navn, lejlighedsnummer og e-mailadresse, så får du en mail med detaljer om hvor du skal gå hen og hvordan det foregår.